Category Archives: เบ็ดเตล็ด

ไฟฝัน..

ในโลกฝันวันนี้เรามีสิทธิ์

ที่จะคิดไขว่คว้าท้าความฝัน

แม้นราตรีนี้ว่างเปล่าเงาตะวัน

แต่ดวงจันทร์ยังทอแสงส่งแรงใจ

ฟ้าก่อนฝนหม่นหมองมองอ่อนล้า

หลังฝนซาฟ้ากระจ่างสว่างใส

มีรุ้งทองพาดส่องฟ้าพาชื่นใจ

ล้มแล้วลุกก้าวใหม่…ด้วยใจทระนง…

กลั่นจากใจ…ให้คนรัก

ทำงานเหนื่อยเมื่อยล้าพาท้อแท้            แต่ใจแม่ยังไม่สิ้นหมิ่นความหวัง

เพราะมีลูกผูกใจให้พลัง                           ตราบชีพยังดูแลลูกรักผูกพัน

เริ่มแต่ลูกอยู่ในครรภ์นับวันคลอด              อยากโอบกอดลูกน้อยคอยใฝ่ฝัน

พอลูกคลอดคอยถนอมพร้อมป้องกัน         ทุกคืนวันไม่คลายรักสักเวลา

ลูกเติบใหญ่หวังให้ได้ความรู้                     เพื่อเชิดชูชีวิตคิดศึกษา

จงตั้งใจใฝ่เรียนเพียรวิชา                          พูนปัญญายิ่งกว่าทรัพย์นับอนันต์

แม่ไม่หวังสิ่งใดในตัวเจ้า                          เพียงคอยเฝ้าดูแลไม่แปรผัน

เป็นคนดีที่ชื่นชมสมใจพลัน                      สุขใจนั้นเกินว่าจะบรรยาย

แด่…ผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลก

สิบนิ้วนบเหนือเกล้าเคารพแม่       ซึ้งรักแท้มารดาหาใดเหมือน

คอยอบรมบ่มรักคอยตักเตือน          มิเเชเชือนสั่งสอนป้อนวิชา

พระคุณแม่ยิ่งฟ้านภากว้าง               เกินกล่าวอ้างเรียงถ้อยร้อยภาษา

ผืนไผทแทนกระดาษวาดปากกา      หมึกธารามหาสมุทรสุดบรรยาย

เป็นทั้งครูคอยป้อนสอน ก ไก่          ยามป่วยไข้คอยปกปักรักษาหาย

แม่ยอมเหนื่อยเพื่อลูกสุขสบาย       เหนื่อยใจกายได้หนุนตักพักพิงใจ

มะลิขาวพราวพร่างสร้างคุณค่า       เทิดบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ่

กราบแทบเท้า เคารพเชิญพระรัตนตรัย    จงอวยชัยให้แม่สุขทุกเวลา

ข้อคิดจากท่าน ร.ต.ท.เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ

วันนี้ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมรับเกียรติบัตรจาก สสค. ตามโครงการสังคมไทย ร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชูยกย่อง “ครูสอนดี”  และได้มีโอกาสต้อนรับท่าน ร.ต.ท.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ  ซึ่งท่านได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์ เอาบุญมาฝากชาวจังหวัดน่าน  เกี่ยวกับการสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งท่านบอกว่า ท่านเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ ฉะนั้นทำอะไรๆ ก็ต้องพิเศษๆ

ประทับใจท่านมากๆ เอกลักษณ์ของท่านที่เราเห็นกันติดตาเป็นประจำคราถ่ายทอดสดการอภิปรายในรัฐสภา ก็คือ  ท่านจะแต่งเครื่องแบบข้าราชการตลอด ซึ่งต่างจาก สส.ท่านอื่นจะสวมสูท ผูกเนคไท ซึ่งท่านให้ข้อคิดเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบข้าราชการ พอสรุปได้ว่า “ทุกคนมีสิทธิที่จะสวมสูท ผูกเนคไท  แต่คนที่มีสิทธิจะแต่งเครื่องแบบข้าราชการ ก็ต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะมีสิทธิสวมเครื่องแบบได้” น่าคิดนะคะ

สุดท้ายท่านได้ฝากข้อคิดโดยยกเอา พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระอรหันต์ ๖๐ รูป ถือเป็นธรรมประกาศโนบายหรือนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๕ ข้อ  เป็นข้อคิดให้แก่คณะครูว่า

1. ตกปลานอกบ้าน นั่นหมายความว่า ผู้ที่เป็นครูจะต้องสืบเสาะหาความรู้อยู่สม่ำเสมอ เพราะความรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เปรียบกับคนที่ตกปลา ถ้าตกปลาแต่บ่อที่อยู่ในบ้าน สักวันปลาก็คงหมด ถ้าไม่ไปเสาะแสวงหาตกปลาที่อื่น

2. ประสาน 10 ทิศ  หมายถึง เราต้องมีการเข้าหาชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ และพัฒนาการศึกษา

3. ผูกมิตรทั่วราช หมายถึง การเป็นมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

4. พัฒนาปัญญา หมายถึง ต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาปัญญา และการศึกษาของตนเอง ด้านการศึกษาต่อ

5. สาลิกาป้อนเหยื่อ  หมายถึง การรู้จักแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งแต่ละคนมีความเป็นปัจเจก ฉะนั้นหากเป็นครู ถ้ารู้จักวิเคราะห์ตัวผู้เรียนก็จะสามารถให้ความรู้กับเขาได้อย่างเหมาะสม หากเป็นผู้บริหาร หากรู้จักใช้คนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความถนัดของบุคคลนั้นๆ ก็จะสามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนกับนกสาลิกา  เมื่อจะเอาเหยื่อมาป้อนให้กับลูกน้อย มันจะต้องจิกและกัดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆ ก่อนป้อนให้ลูกกิน

จากข้อคิดดังกล่าว ทำให้รู้ว่า ..การเป็นครูถือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาคน พัฒนาประเทศชาติ ตามที่ท่านเชาวริน ประกาศไว้ตั้งแต่เป็นสส.ว่า หากมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรี ท่านจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นตำรวจ และจบการศึกษานิติศาสตร์ ก็ตาม โดยท่านให้เหตุผลของขงจื้อที่ว่า “จะพัฒนาประเทศ จะต้องพัฒนาคนก่อน”

วันนี้นอกจากได้เงินหมื่น พร้อมเกียรติบัตร ทีประกาศว่าเราเป็นครูสอนดี(จริงหรือเปล่า!)แล้ว…ยังได้ข้ิอคิดอะไรดีๆมากมายเลยค่ะ…