การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ในวันเสาร์ – อาิทิตย์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดีจังหวัดน่าน ณ ศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน

ตอนได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำเป็นไม่อยากเข้าร่วม เหตุผลเพราะกังวลเกี่ยวกับงานที่ยังค้างอยู่ แต่ก็จำใจตัดสินใจเข้าร่วม … สุดท้ายแล้วบอกได้เลยว่า…ฉันเกือบตัดสินใจผิดอีกแล้ว

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  คือ การมุ่งให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น  มีทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม , ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ , ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ, ทักษะด้านอาชีพ และทักษะการเรียนรู้, ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ , ทักษะความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างประบวนทัศน์ , ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา

ในการจัดกิจกรรมของคุณครูหลายท่าน มีกระบวนการที่เป็น PBL อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังขาดบางส่วน ฉะนั้นแล้วการที่ครูหลายท่านกังวลใจกับการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ก็ขอให้สบายใจได้เลยว่า เราทำอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องมาเติมเต็มในบางส่วนให้เข้ากับแนวคิดที่่ว่านี้เท่านั้นเองค่ะ

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ ครูไม่ต้องสอน ไม่ต้องบอกความรู้  เพียงแต่ครูเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง ให้คำปรึกษา ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ลงมือปฏิบัติ และค้นหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  ในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม  “Teach Less, Learn More” คือสอนให้น้อย เรียนรู้ให้มากๆ นั่นเอง  และิอีกประโยคหนึ่งที่กินใจนั่นก็คือ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น “เราไม่ได้สนใจคำตอบ แต่เราสนใจการได้มาซึ่งคำตอบนั้นๆ มากกว่า” แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น ครูจะต้องให้ความสนใจในขั้นตอนของกระบวนการคิดมากกว่า การท่องจำ  ผู้เรียนจะต้องคิดไ้ด้ คิดเป็น  รู้และเข้าใจวิธีการได้มาซึ่งความรู้

สรุป หัวใจสำคัญ “ครูไม่ต้องสอน แต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกการเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ หรือปฏิบัติจริง แล้วการเีรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project – based Learning)”

มาถึงตอนนี้! ถ้าเรายังคงใช้วิธีการสอนแบบท่องจำความรู้  ไม่เริ่มต้นปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน แล้วผู้เรียนซึ่งคือลูกหลานของเราจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีความสุขได้อย่างไร?

Advertisements

About kunkrunongkran

Thai teacher

Posted on กรกฎาคม 9, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 ความเห็น.

  1. แวะมาเยี่ยมครับ จาก ครูบ้านนาขาโคก นะครับ

  2. ขอบคุณค่ะ เข้ามาบ่อยๆนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: