เสียงวรรณยุกต์

วรรณยุกต์  คือ ระดับเสียงสูงต่ำของพยางค์ (tone) มี 4 รูป 5 เสียง คือ

รูป  

 
เสียง

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา  
 

อักษร ๓ หมู่

 (ไตรยางค์)

เสียง สามัญ

เสียงเอก

เสียงโท

เสียงตรี

เสียงจัตวา

หมายเหตุ

  อักษรกลาง
ก จ ด ฎตฏ บ ป อ
คำเป็น
คำตาย

ปา

ป่า
กัด

ป้า
กั้ด

ป๊า
กั๊ด

ป๋า
กั๋ด

คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
  อักษรสูง
ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
คำเป็น
คำตาย


 
ข่า
ขัด
 
ข้า
ขั้ด
 

 
ขา
คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงจัตวา
คำตายพื้นเสียงเป็น
เสียงเอก
  อักษรต่ำ
(อักษรที่เหลือ ๒๔ ตัว)
คำเป็น 
คำตายเสียงยาว
คำตายเสียงสั้น
 

คา

  
ค่า
คาด
ค่ะ
 

ค้า
ค้าด
คะ

 

 


คำเป็นพื้นเสียงเป็น
เสียงสามัญ หากผัน
ร่วมกับอักษรสูงจะผัน
ได้ครบ ๕ เสียง เช่น
คา ข่า ค่า(ข้า) ค้า ขา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: