เสียงพยัญชนะ

รูปพยัญชนะ – เสียงพยัญชนะ                รูปพยัญชนะ มี 44 รูป คือ

อักษรกลาง

อักษรสูง

อักษรคู่

อักษรเดี่ยว

ข  ฃ

คฅ  ฆ

ช  ฌ

ฎฏ

ฑ  ฒ

ดต

ท  ธ

บป

ผฝ

พฟ  ภ

ศษส  ห

ซ  ฮ

ยรลวฬ

เสียงพยัญชนะปรากฏได้ 2 ตำแหน่ง ในพยางค์ คือ

1. เสียงพยัญชนะต้น

1.1 เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว มี 21 เสียง คือ

1. /ก/   12. /บ/  
2. /ค/   13. /ป/  
3. /ง/   14. /พ/  
4. /จ/   15. /ฟ/  
5. /ช/   16. /ม/  
6. /ซ/   17. /ร/  
7. /ย/   18. /ล/  
8. /ด/   19. /ว/  
9. /ต/   20. /ฮ/  
10. /ท/   21. /อ/  
11. /น/        

1.2 เสียงพยัญชนะต้นประสม (เสียงควบกล้ำ) คือ พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงควบกันในระบบเสียงภาษาไทย มี 5 ชุด  คือ

 
/ / /
/ / /
/ /
/ /
/

2. เสียงพยัญชนะท้าย คือ เสียงพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมี 9 เสียง (แต่ถ้าพูดถึงมาตราตัวสะกด มี ๘ มาตรา) คือ

1.  /ก/   เช่น  เลข  โรค  เมฆ  ครก  นาก  ฯลฯ    2.  /บ/ หรือ /ป/ เช่น  พบ  ลาภ  กบ  จับ  กราฟ  ฯลฯ

3.  /ด/ หรือ /ต/   เช่น  มด  กาจ  คช  กฎ  พุทธ  ฯลฯ     4.  /ง/  เช่น  โมง  หาง  สูง  แกง  กิ่ง  ฯลฯ

5.  /ม/  เช่น  กรรม  หาม  ชิม  ทำ  สัมมนา  ฯลฯ           6.  /น/  เช่น  การณ์  กลอน  สัญญาณ  เขิน  ฯลฯ

7.  /ย/  เช่น  ชาย  หน่อย  รวย  ได้  ใน  ฯลฯ               8.  /ว/  เช่น  ขาว  เลว  แน่ว  ชาย  หิว  ฯลฯ9.  /?/   หมายถึงพยางค์ที่เป็นเสียงสั้น ลงเสียงหนักท้ายพยางค์ เช่น ชะ กะปิ สมาธิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: