ตัวอย่างวิเคราะห์เสียงในภาษาจากบทเพลง

รางวัลของครู

ทุกคำบ่นว่า คือความปรารถนาดี

ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้

ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรักและห่วงใย

เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา

ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู

แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา

ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา

เหนื่อยกายและใจ ทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที

*ความภูมิใจมิได้อยู่ในพานไหว้ครู

แต่อยู่ในวันที่รู้ว่าศิษย์นั้นไปได้ดี

เรือจ้างลำแกร่ง ยังพายสุดแรงที่มี

พ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ ยังพิมพ์คนดีสุดแรงทุกวัน

** ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู

ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้

รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส

สื่งนั้นที่ครูฝันใฝ่ เพื่อเป็นแรงใจให้ครู

ซ้ำ *, **

รู้ถูก รู้ผิด มีชีวิตที่ก้าวไกล

เป็นคนที่ดีให้ได้ นั่นคือ “รางวัลให้ครู”

 

 

วิเคราะห์เสียงในภาษาจากบทเพลง

1. เสียงสระ

          1.1 สระเดี่ยว

                   1.1.1 สระเสียงสั้น

                   1.1.2 สระเสียงยาว

          1.2 สระประสม

                   1.2.1 สระเสียงสั้น

                   1.2.2 สระเสียงยาว

 

2. เสียงพยัญชนะ

          2.1 เสียงพยัญชนะต้น

                   2.1.1 เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว

                   2.1.2 เสียงพยัญชนะต้นประสม

                             – อักษรควบกล้ำ

                             – อักษรนำ

          2.2 เสียงพยัญชนะท้าย (พยัญชนะตัวสะกด)

          2.3 อักษร 3 หมู่

3. เสียงวรรณยุกต์

4. คำเป็นคำตาย

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง

1. วิเคราะห์เสียงสระ

 

ทุกคำบ่นว่า คือความปรารถนาดี

ใช้ความเมตตาปราณี คอยชี้หนทางเดินให้

ร้อยเหนื่อยพันหนัก กลั่นเป็นรักและห่วงใย

เพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่ เป็นคนผู้ให้วิชา

 

สระเดี่ยว

สระประสม

สระเสียงสั้น(รัสสระ) สระเสียงยาว(ทีฆสระ) สระเสียงสั้น(รัสสระ) สระเสียงยาว(ทีฆสระ)
ทุก, คำ, บ่น, ถะ, ให้  , พัน, หนัก  กลั่น  เป็น รัก และ   ใย ทำ  ใหญ่ คน วิ ว่า คือ  ความ  ปรารถนา  ดี  ความ  เมตตา ปราณี คอย ชี้ ทาง  เดิน ร้อย  หน้า ที่ ผู้ ชา

เหนื่อย  ห่วง  เพื่อ

 

2. วิเคราะห์เสียงพยัญชนะ

ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของครู

แสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา

ให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรงหวังแรงศรัทธา

เหนื่อยกายและใจ ทว่า เป็นสุขอยู่ทุกนาที

 

พยัญชนะเดี่ยว

พยัญชนะประสม

อักษรควบ

อักษรนำ

ทุ่มเทเพื่อศิษย์ จากจิตวิญญาณของแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้ศิษย์ถึงฝั่ง ด้วยแรง  ธา  กายและใจ ทว่า เป็นสุขทุกนาที

ครู   ศรัท

หวัง  เหนื่อย  อยู่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: