ผลการเรียนรู้ วิชา ท30205 หลักภาษาไทย

1. อธิบายและวิเคราะห์ระบบเสียงในภาษาไทยได้

2. อธิบายและวิเคราะห์องค์ประกอบของพยางค์และคำในภาษาไทย

3. ระบุวิธีการสร้างคำ

4. จำแนกชนิดคำ และหน้าที่ของคำในประโยคภาษาไทย

5. จำแนกชนิดและหน้าที่ของกลุ่มคำในประโยคภาษาไทยได้

6. จำแนกประโยคและวิเคราะห์องค์ประกอบของประโยคที่ใช้ในภาษาไทย

7. การเลือกใช้คำ กลุ่มคำ ประโยคในภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: