เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1

เฉลยแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยค 

 

.   ประโยคต่อไปนี้ส่วนใดเป็นภาคประธาน และส่วนใดเป็นภาคแสดง เขียนแยกลงให้เป็นรูปตารางให้ชัดเจน

ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ตย.๑.๑

ทองคำกำลังขึ้นราคา

    ทองคำ

กำลังขึ้นราคา

๑.๒  อำเภอท่าวังผาตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน

อำเภอท่าวังผา

ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน

๑.๓  สาวิตรีเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่โรงยิม

สาวิตรี

เล่นบาสเกตบอลอยู่ที่โรงยิม

๑.๔  แดงอ่านหนังสือสารคดีอยู่ในห้องสมุด

 แดง

อ่านหนังสือสารคดีอยู่ในห้องสมุด

๑.๕  แบบฝึกหัดชุดนี้ง่ายดีจัง

แบบฝึกหัดชุดนี้

ง่ายดีจัง

๑.๖  นักเรียนรู้จักแบ่งเวลาได้เหมาะสม

นักเรียน

รู้จักแบ่งเวลาได้เหมาะสม

๑.๗  สุนทรภู่แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

สุนทรภู่

แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

๑.๗  ทหารยิงผู้ก่อการร้าย

ทหาร

ยิงผู้ก่อการร้าย

๑.๘  สมศรีนั่งบนเก้าอี้

สมศรี

นั่งบนเก้าอี้

๑.๙  อาจารย์ชมเชยนักเรียนด้วยความจริงใจ

อาจารย์

ชมเชยนักเรียนด้วยความจริงใจ

๑.๑๐ สุนัขกัดคนแปลกหน้า

สุนัข

กัดคนแปลกหน้า

๒.   ให้นักเรียนจำแนกประโยคต่อไปนี้ตามเจตนาของผู้ส่งสาร

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคคำสั่ง/ ขอร้อง

ประโยคคำถาม

๑.อ.ใหญ่เป็นประธานการแข่งขันกีฬา

๒. ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสดีเหลือเกิน

๓.ครูกำลังลบกระดานดำ

๑. เขามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งครู

๒.ภาษาไทยไม่ใช่วิชาเอกของเขา

๑. ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้

๒.อย่านำกระดาษออกจากห้องสอบ

๑. ภูเขาสูงทีสุดในโลกชื่ออะไร

๒.ใครเป็นประธานในพิธี

๓.ทางหลวงสายนี้สร้างสิ้นงบประมาณเท่าใด

  1. Edu@Home for Kid เรียนที่บ้าน ฟรี แบบฝึกหัด ข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับเด็กอนุบาล และประถม

    โหลดเอกสารมากมายได้ฟรีครับ

    https://sites.google.com/site/eduathomeforkid

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: