แบบฝึกหัดที่ 1

ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง ประโยค  ให้ทำลงในสมุด

 

.   ประโยคต่อไปนี้ส่วนใดเป็นภาคประธาน และส่วนใดเป็นภาคแสดง เขียนแยกลงให้เป็นรูปตารางให้ชัดเจน

๑.๑   ทองคำกำลังขึ้นราคา

๑.๒  อำเภอท่าวังผาตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน

๑.๓  สาวิตรีเล่นบาสเกตบอลอยู่ที่โรงยิม

๑.๔  แดงอ่านหนังสือสารคดีอยู่ในห้องสมุด

๑.๕  แบบฝึกหัดชุดนี้ง่ายดีจัง

๑.๖  นักเรียนรู้จักแบ่งเวลาได้เหมาะสม

๑.๗  สุนทรภู่แต่งวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี

๑.๗  ทหารยิงผู้ก่อการร้าย

๑.๘  สมศรีนั่งบนเก้าอี้

๑.๙  อาจารย์ชมเชยนักเรียนด้วยความไพเราะ

๑.๑๐ สุนัขกัดคนแปลกหน้า

ประโยค

ภาคประธาน

ภาคแสดง

ตย.๑.๑

ทองคำกำลังขึ้นราคา

    ทองคำ

กำลังขึ้นราคา

๒.   ให้นักเรียนจำแนกประโยคต่อไปนี้ตามเจตนาของผู้ส่งสาร

๒.๑   ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกชื่ออะไร

๒.๒  อาจารย์ใหญ่เป็นประธานการแข่งขันกีฬา

๒.๓  ใครเป็นประธานในพิธี

๒.๔   ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้

๒.๕  เขามิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของครู

๒.๖  อย่านำกระดาษข้อสอบออกนอกห้องสอบ

๒.๗  ภาษาไทยไม่ใช่วิชาเอกของเขา

๒.๘  ท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสดีเหลือเกิน

๒.๙  ทางหลวงสายนี้สร้างสิ้นงบประมาณเท่าใด

๒.๑๐ ครูกำลังลบกระดานดำ

ประโยคบอกเล่า

ประโยคปฏิเสธ

ประโยคคำสั่ง/ ขอร้อง

ประโยคคำถาม

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: