แบบฟอร์มจดหมายกิจธุระ

ที่อยู่……………….

                                                                ……………………..

 

                                       (วันที่)     (เดือน)    (พ.ศ.)

                                         27    พฤศจิกายน    2555

 

เรื่อง   ……………………………..

   

เรียน  ……………………………..

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ตารางการอบรม

                       2. รายชื่อ…………

 

              เนื้อความย่อหน้าที่ 1…………..(สาเหตุที่เขียนจดหมาย)……

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

             เนื้อความย่อหน้าที่ 2 ………(สิ่งที่ต้องการ)……………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

             เนื้อความย่อหน้าที่ 3  …(แสดงความหวัง  ขอบคุณ)…….

 

 

                                              ขอแสดงความนับถือ

          สมชาย  ดวงดี                    

      (นายสมชาย  ดวงดี )      

                                                      ตำแหน่ง 

                                                 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: