ลักษณะตัวละคร

1. พระอิศวร
– เป็นใหญ่ในสวรรค์
– กายสีขาว  พระศอสีนิล  มีเนตร 3 ดวง
– มีพระจันทร์เสี้ยวเป็นปิ่นปักผม
– อาวุธประจำพระองค์ คือ โคอุสุภราช
– อาวุธประจำพระองค์ คือ ตรีศูล ธนู คทา
– มีมเหสี คือ พระอุมา
– ประทับอยู่ ณ เขาไกรลาส
– ชื่ออื่นๆ เช่น พระศุลี  พระตรีศุลี  พระตรีเนตร  พระศิวะ
พระสยมภูวญาณ  พระมหาเทพ  พระมเหศวร  พระอิศรา เจ้าไตรภพ


2. พระนารายณ์
– เป็นเทพผู้พิทักษ์โลก  อยู่ฝ่ายปราบปราม
– เวลาที่โลกเกิดทุกข์เข็ญ  จะอวตารลงมาปราบปรามทุกข์เข็ญ
มี 10 ปาง
 มีกายสีดอกตะแบะ  มี 4 กร
– อาวุธ คือ ตรี  คทา  จักร  สังข์
– พาหนะ  คือ  ครุฑ
– ที่ประทับ คือ เกษียรสมุทร (ทะเลน้ำนม)  ประทับบนบัลลังก์นาค คือ
อนันตนาคราช
– มเหสี คือ นางลักษมี
– ชื่ออื่นๆ  เช่น  พระไวกูณนาฐ  พระวิษณุ  พระสี่กร  พระศรีสังกร  พระ
จักราณี  วาสุเทพ  พระหริ   พระทรงสังข์  พระจตุร
หัตถ์

3. พระอินทร์
–  เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงส์  กายสีเขียว  มีพระเนตรถึงพันดวง
– ใช้วัชระ (สายฟ้า)  เป็นอาวุธ
– พาหนะ คือ ช้างเอราวัณ
– เป็นผู้ดูแลทุกข์สุขของโลกมนุษย์  ยามใดมีเรื่องเดือดร้อน  
อาสนะที่เคยอ่อนนุ่มจนแข็งกระด้าง  บางครั้งร้อนจนไม่สามารถประทับ
อยู่ได้
–  ชื่ออื่นๆ เช่น ท้าวสหัสนัยน์  ท้าวสักกะ  ท้าวโกศรีย์  มัฆวาน  
องค์อมรินทร์  ศักรินทร์  เพชรปาณี
4.  นนทก
– เป็นยักษ์ทีทำหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดา
– อยู่ที่เชิงบันไดเขาไกรลาส
– มักจะถูกเหล่าเทวดากลั่นแกล้งเสมอ
– ภายหลังได้ไปเกิดเป็นทศกัณฐ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: