ผู้แต่ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช( รัชกาลที่ 1)
พระราชประวัติ :
– พระนามเดิม ชื่อ ทองด้วง
– เกิดเมื่อ พ.ศ.2279 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
– พระชนก คือ หลวงพินิจอักษร
– พระชนนี คือ นางดาวเรือง
– เป็นมหาดเล็กในสมัยสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพร
– ในสมัยพระเจ้าเอกทัศ เป็นหลวงยกกระบัตร
– สมรสกับสมเด็จพระอมรินทรามาตย์(นาก) ธิตาเศรษฐีเมืองสมุทรสาคร
– เมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2310  รับราชการกับพระเจ้าตากสิน  ทำสงครามสำคัญถึง
10 ครั้ง
– ได้เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  ดำรงตำแหน่งสมุหนายกและแม่ทัพใหญ่
– เมื่อสิ้นสมัยพระเจ้าตาก  ได้ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
(6 เม.ย. 2325)  เมื่อมีพระชนมายุ 45 พรรษา  และได้ย้ายราชธานีมายังกรุงเทพมหานคร
– ตลอดรัชกาล มีการรบกับพม่า 7 ครั้ง  และมีการบูรณะอารามหลายแห่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: