ถามเองตอบเอง 4

1. ถาม :: นนทกล้างเท้าที่ไหน ?
ตอบ :: บันไดเขาไกรลาส
2. ถาม :: นนทกเข้าเฝ้าใคร ?
ตอบ :: พระอิศวร
3. ถาม :: สำเร็จมโนรถ หมายถึงอะไร ?
ตอบ :: ได้ตามต้องการ
4. ถาม :: ธาตรี หมายถึงอะไร ?
ตอบ :: แผ่นดิน
5. ถาม :: สุราฤทธิ์ หมายถึงอะไร ?
ตอบ :: เทวดา
6. ถาม :: ข้าความข้างต้น “ครั้นถึงบันไดไกรลาส ขัดสมาธินั่งยิ้มริมอ่างใหญ่ – ด้วยใจกำเริบอหังการ์” ข้อความนี้แปลว่าอย่างไร ?
ตอบ :: แปลว่า เมื่อนนทกถึงบันไดเขาไกรลาส แล้วนั่งสมาธิ ยิ้มริมอ่างน้ำ คอยพวกเทวดาด้วยใจแค้น
7. ถาม :: ทำไมนนทกถึงหัวล้าน ถูกใครทำทำเมื่อไร ?
ตอบ :: เพราะถูกเทวดาที่เข้าเฝ้าพระอิศวรดึงผม ขณะไปเข้าเฝ้าพระอิศวรแล้วให้นนทกล้างเท้าให้
8. ถาม :: ข้อความต่อไปนี้ “นนทกก็ล้างเท้าให้ – สรวลสันต์เยาะเย้ยเฮฮา” แปลว่าอย่างไร ?
ตอบ :: นนทกล้างเท้าเทวดา แต่เมื่อเทวดาจะไปก็เล่นหัวเหมือนทุกวัน แล้วก็หัวเราะเฮฮา
9. ถาม :: นนทกโกรธแค้นพวก เทวดา ครุฑ เรื่องใด ?
ตอบ :: เพระนนทกโดนเหล่า เทวดา ครุฑ ดึงผม เขกหัว
10. ถาม :: นนทกขอสิ่งใดจากพระอิศวร และสัญญาอย่างไร ?
ตอบ :: ขอนิ้วเพชร  และสัญญาว่าจะรับใช้พระอิศวร ตลอดไป
11. ถาม :: นนทกต้องการนิ้วเพชรเพื่ออะไร ?
ตอบ :: เพื่อแก้แค้นหล่าเทวดา ครุฑ ที่มาแกล้งอยู่บ่อยครั้ง
12. ถาม :: พระศุลี หมายถึงใคร ?
ตอบ :: พระอิศวร
13. ถาม :: นิ้วเพชรของนนทกสามารถทำอะไรได้บ้าง ?
ตอบ :: หากชี้ใครคนนั้นก็จะตาย
14. ถาม :: นนทกเป็นคนลักษณะอย่างไร ?
ตอบ :: เป็นคนอัชฌาสัยดี แม้จะถูกกลั่นแกล้งก็ยังคงเก็บอารมณ์ไว้
15. ถาม :: นนทกชี้นิ้วเพชรใส่ใคร ?
ตอบ :: ชี้ใส่เฉพาะผู้ที่มากลั่นแกล้งตนขณะล้างเท้าให้
16. ถาม ::  “เมื่อนั้น เทวสุราฤทธิ์ทุกทิศา – ต่างมาเฝ้าองค์พระศุลี” หมายความว่าอย่างไร ?
ตอบ :: เหล่าเทวดา คนธรรพ์ ทั่วทุกแห่งก็จะมาเข้าเฝ้าพระอิศวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: