ถามเองตอบเอง 3

1.ถาม:ท่าที่นนทกรำแล้วนิ้วชี้ขาเรียกว่าอะไร

ตอบ:ท่านาคาม้วนหาง

2.ถาม:เมื่อนนทกชี้นิ้วเพชรไปที่ขาจนขาหักล้มลงนางอัปสรจึงกลายเป็นใคร

ตอบ:พระนารายณ์

3.ถาม:นนทกทราบได้อย่างไรว่านางอัปสรคือพระนารายณ์

ตอบ:เพราะพระนารายณ์ทรงมีสังข์ คทาทร และมี4มือ

4.ถาม:จากข้อความ”เอ็งฆ่าเทวดารุรารักษ์ โทษหนักถึงบรรลัย-แต่จะไว้ชีวาเมิงไม่ได้ ใครพูดกับใคร ว่าอย่างไร

ตอบ:พระนารายณ์พูกกับนนทกว่า นนทกฆ่าเทวดาโทหนักถึงตายพระนาราย์ก็คิดจะ เมตตาแต่จะไว้ชีวิตนนทกไม่ได้

5.ถาม:หลังจากที่รำนนทกอ่อนแรงจึงได้ถามหญิงสาวไปว่าท่านเป็นใครแล้วข้าทำผิด อะไรพระนารายณ์ตอบไปว่าอย่างไร

ตอบ:ข้าคือพระนารายณ์ โทษมึงใหญ่หลวงยิ่งนักด้วยทำโอหังไม่เกรงพระเดชกระอิศวรโทษหนักถึงตาย

6.ถาม:หลังจากนนทกรู้ว่าหญิงสาวคือพระนารายณ์จึงถามออกไปว่าอย่างไร

ตอบ:ทำไมไม่ทำซึ่งหน้า แปลงกายเป็นหญิงสาวมาทำไมหรือกลัวนิ้วเพชร

7.ถาม:พระนารายณ์ได้ฟังนนทกแล้วจึงตอบออกไปทันทีว่าอะไร

ตอบ:ที่แปลงกายเป็นหญิงสาวเพราะเจ้าจะฉิบหายด้วยหลงเสน่หาไม่ไช่กลัวนิ้วเพชรนั้น

8.ถาม:ในภพหน้าพระนารายณ์สาปไห้นนทกไปเกิดเป็นอะไร

ตอบ:เป็นยักษ์มี 10 เศียร 10พักตร์ เหาะเหินได้มี20มือมีอาวุธคือธนูศรคฑา

9. ถาม:ข้อความใดแสดงถึงการที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระราม

ตอบ:กูจะเป็นมนุษย์แต่สองกร ตามไปราญรอนชีวี ให้สิ้นวงศ์พงศ์มึงอันศักดา ประจักษ์แก่เทวาทุกราศี

10.ถาม:นนทกไปเกิดเป็นใครลูกใครและที่เมืองใด

ตอบ:ไปเกิดเป็นทศกัณฑ์ ลูกของท้าวลัสเตียนและนางรัชดา ที่เมืองลงกา

11.ถาม:ในภพหน้าพระนารายณ์จะอวตารไปเป็นใคร

ตอบ:เป็นมนุษย์มีนามว่าพระรามมี2มือและจะตามล้างผลาญนนทก

12.ถาม:ทำไมนนทกจึงขาหัก

ตอบ:ได้รำตามนางอัปสรและรำที่ใช้นิ้วชี้มาที่ขาของตนเองด้วฤทธิ์ของนิ้วเพชรจึงทำให้นนทกขาหัก

13.ถาม:กระเษียรวารี หมายความว่าอย่างไร

ตอบ:หมายถึงเกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำนม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: