ทบทวนความรู้ กิจกรรมถามเองตอบเอง

1.   ถาม  “นารายณ์บรรทมสินธุ์” นารายณ์กำลังทำอะไร

     ตอบ  ขณะพระนารายณ์บรรทมจะประทับอยู่บนพญาอนันตนาคราช   กลางเกษียรสมุทร

2.   ถาม   ท่ารำใดที่ทำให้นนทกตาย และใครเป็นผู้นำ

 ตอบ   ท่านาคาม้วนหาง  โดยมีพระนารายณ์ แปลงกลายเป็นนางเทพอัปสร เป็นผู้นำรำ

3.   ถาม   อาวุธของพระนารายณ์มีอะไรบ้าง และตามคติอินเดียกับวรรณคดีไทย แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ   ตามคติอินเดีย มีสังข์   จักร   คทา และธรณี   ส่วนในวรรณคดีไทย จะถือตรีแทนธรณี

4.   ถาม   จงอธิบายลักษณะของนาคี

 ตอบ   นาคีหรือนาคคือ งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย

5.   ถาม    ในรัชกาลที่ 6  มีพระราชนิพนธ์ เบิกโรงเรื่อง อัปสราวตาร ซึ่งเรื่องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร

  ตอบ  มีเนื้อหาเกี่ยวกับ พระนารายณ์ ซึ่งอวตาร เป็นนางฟ้า

6.   ถาม   ไฟบรรลัยกัลป์  ตามคติพราหมณ์ เชื่อว่าอย่างไร

  ตอบ    เชื่อว่าเป็นไฟไหม้ล้างโลก เมื่อสิ้นอายุของโลก ครั้งหนึ่งๆ ซึ่งเรียกว่า กัป หรือ กัลป์

7.   ถาม   จงอธิบาย ลักษณะของวิทยาธร

  ตอบ   วิทยาธร คือชาวสวรรค์พวกหนึ่ง มีวิชาอาคมได้ตามต้องการ

8.   ถาม  ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง มีความชำนาญในวิชาดนตรี และขับร้อง เรียกว่าอะไร

 ตอบ   คนธรรพ์

9.   ถาม  พระบาทของเทวดา หรือกษัตริย์ ใช้คำศัพท์ว่าอะไรได้บ้าง

ตอบ  บทบงสุ์  และ  บทศรี

10.   ถาม คำว่า หัสนัยส์ หมายความว่าอะไร  และใช้แทนใครในวรรณคดี

ตอบ  แปลว่าผู้มีพันตา  หมายถึง พระอินทร์ เป็นเทวราชผู้เป็นใหญ่ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

11.   ถาม   นางลักษมี  คือใคร

 ตอบ    ชายาของพระนารายณ์

12.   ถาม   ภูเขาที่พระอิศวรประทับ คือภูเขาใด

 ตอบ   ภูเขาไกรลาส

13. ถาม   ดาวดึงส์  แปลว่าอะไร

 ตอบ   ชื่อสวรรค์ที่มีเทพชั้นผู้ใหญ่ 33 องค์ โดยมีพระอินทร์เป็นหัวหน้า

14.  ถาม   ในพระราชนิพนธ์เบิกโรงในรัชกาลที่ 4 ใช้ชื่อนนกว่าอย่างไร

ตอบ   นนทุก

15.   ถาม   คำว่า  จุไร   หมายถึงอะไร

 ตอบ   ผมที่เกล้าเป็นจุกและประดับอย่างสวยงาม

16.   ถาม   ยกตัวอย่าง  ท่ารำของนางรำที่เป็นนารายณ์แปลง  มา 5 ท่า

  ตอบ   1.เทพนม

2. ปฐม

3. ช้านางนอน

4. ภมรเคล้า

5. หงส์บิน

17.   ถาม   “ตรี”  ปกติเป็นเทพอาวุธของพระอิศวร แต่ใน รามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก เป็นของใคร

ตอบ   พระนารายณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: