จุดประสงค์ของเรื่องรามเกียรติ์

จุดประสงค์
1. เพื่อใช้เป็นบทละครใน
2. เกรงว่าจะสูญหายไป
3. เพื่อให้มีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับสมบูรณ์
4. เพื่อบำรุงจิตใจประชาชนให้ห้าวหาญ
5. เพื่อแสดงให้เห็นว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม
6. เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบิดามารดา  พระมหากษัตริย์
7. เพื่อเป็นตัวอย่างของความไม่เที่ยงแท้ของสิ่งต่างๆในโลก
8. เพื่อสอนไม่ให้เกิดความลุ่มหลงในสตรีเพศ  

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: