จากนนทก ไปเป็นทศกัณฐ์

 
                   พระนารายณ์ไปปราบนนทกโดยแปลงร่างเป็นนางรำไปรำยั่วนนทกให้รำตาม
ด้วยท่าต่างๆ เมื่อถึงท่าชี้นิ้วลงที่ต้นขานนทกก็ขาหักเพราเดชนิ้วเพชรของตนเอง นางรำ
กลับร่างเป็นพระนารายณ์แล้วเหยียบนนทกไว้เพื่อสังหาร นนทกจึงต่อว่าพระนารายณ์ว่า
เอาเปรียบมีถึงสี่มือ แต่ก็ยังไม่กล้าสู้กันซึ่งๆหน้า พระนารายณ์ท้าว่า ขอให้นนทกกลับไป
เกิดใหม่มีสิบหน้า ยี่สิบมือ และมีอาวุธพร้อมสรรพ ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์สอง
มือ จะได้สู้กันในโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง  นนทกเกิดมาเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์
อวตารลงมาเป็นพระรามและได้ทำศึกสงครามกันยาวนาน
พระรามเป็นโอรสของเท้าทศรถกษัตริย์สุริยวงศ์แห่งกรุงอยุธยา  ต้นวงศ์
กษัตริย์สุริยวงศ์คือเท้าอโนมาตันนัดดาของพระอิศวร  พระอิศวรโปรดให้พระอินทร์ลงมา
สร้างเมืองอยุธยาในชมพูทวีป  โดยนำพยางค์แรกของชื่อฤๅษีสี่ตน ได้แก่  อจนคาวี
ยุคอัคระ  ทหะ  และยาคะ  มาประสมกันเป็นชื่อเมืองอยุทยา(อยุธยา)   แล้วให้อโนมาตัน
ลงมาครองต่อมาอโนมาตันยกราชสมบัติให้อัชบาลผู้เป็นโอรส  และต่อมาถึงทศรถผู้
เป็นนัดดาตามลำดับ
ท้าวทศรถมีมเหสีสามองค์  คือ เกาสุริยาซึ่งมีโอรสชื่อพระราม  ไกยเกษีมีโอ
รสชื่อพระพรต  และสมุทรซึ่งมีซึ่งมีโอรสชื่อพระลักษณ์และพระสัตรุด   พระรามเป็นโอ
รสองค์ใหญ่  จึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชย์แต่นางไกยเกษีทูลขอให้พระพรตโอรสของนาง
ได้ขึ้นครองราชย์แทน  และขอให้พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี  พระรามปรารถนา
จะให้พระบิดาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับนางไกยเกษีว่าจะขอพรใดก็ได้  จากการที่นางเคย
ช่วยท้าวทศรถให้พ้นจากข้าศึกในสมรภูมิ   พระรามจึงสละสิทธ์ครองราชย์   แล้วออกเดิน
ป่าไปกับนางสีดา ชายา  และพระลักษณ์  อนุชา  ขณะที่อยู่ในป่า  ทศกัณฐ์มาลักนางสีดา
ไป   พระรามกับพระลักษณ์จึงออกติดตาม  และทำศึกกับทศกัณฐ์  จนได้นางสีดาคืนมา
แล้วกลับไปครองกรุงอยุธยา
ทศกัณฐ์เป็นโอรสของท้าวลัสเตียนอสูรผู้ครองกรุงลงกา  มารดาชื่อนางรัชดา
บิดาของท้าวลัสเตียนคือท้าวจตุรพักตร์  เป็นเทพในพรหมโลก (ซึ่งอยู่สูงจากเทวโลกและ
ไม่ข้องเกี่ยวกับกามคุณ)  ทศกัณฐ์จึงเป็นอสูรเชื้อพรหม  ชาติก่อนของทศกัณฐ์คือนนทก
ข้ารับใช้ของพระอิศวร  เมื่อลงมาเกิดเป็นกษัตริย์ในโลกมนุษย์  ทศกัณฐ์เกี่ยวเกะกะระราน
สร้างความเดือดร้อนไปทั่ว  พระอิศวรจึงขอให้พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อ
ปราบทศกัณฐ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: