คำอธิบายศัพท์

กระเษียรวารี      เกษียรสมุทรหรือทะเลน้ำนม ขณะบรรทมพระนารายณ์
จะประทับ   อยู่บนพญาอนัน ทรงครุฑซึ่งมักเรียกว่า
นารายณ์นาคราชกลางเกษียรสมุทร   ซึ่งมักเรียกว่า
นารายณ์บรรทมสินธุ์   (เมื่อเหาะเหินจึงจะทรงสุบรรณ)

เกลง            ยังไม่ทราบความหมาย ข้อความว่า “ใครมารำเกลงเพลงฟ้อน”
น่าจะหมายความว่า     ใครมารำตามเพลงด้วย
รามเกียรติ์บางฉบับใช้ข้อความวรรคนี้ต่างไปว่า “ในการ
นักเลงเพลงฟ้อน”
ไกรลาส                   ชื่อภูเขาที่เป้นที่ประทับของพระอิศวร

คนธรรพ์                 ชาวสวรรค์พวกหนึ่ง มีความชำนาญในวิชา ดนตรีและขับร้อง

จุไร                            ผมที่เกล้าเป็นจุกและประดับอย่างสวยงาม

ตรัยตรึงศา                 ตรัยตรึงศ์หรือดาวดึงส์ แปลว่า ๓๓  เป็นชื่อสวรรค์ที่มีเทพชั้นผู้ใหญ่
๓๓ องค์ และมี
พระอินทร์เป็นหัวหน้า เป็นสวรรค์ชั้นที่สองแห่งฉกามาพจร
(สวรรค์  ๖ ชั้นฟ้า)

ตรี                                คือ ตรีศูล เป็นอาวุธสามง่าม ปกติเป็นเทพอาวุธของพระอิศวร
ในที่นี้เป็นเทพอาวุธ
ของพระนารายณ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: