ตัวอย่างจดหมายกิจธุระ

                                                                                                                                                                             ที่อยู่……………….

                                                                                                                                                                               ……………………..

 

                                               

                                                                                  27    กันยายน    2555

 

เรื่อง   ขอใช้อาคารอเนกประสงค์   

 

เรียน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนแท่น

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ตารางการอบรม

                       

         เนื่องด้วยเยาวชนของหมู่บ้าน…..จะจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชนในหมู่บ้านคือหมู่บ้าน………………………..ในวันที่ 27 – 29  พฤศจิกายน 2555 แต่ยังขาดสถานที่ในการอบรม

         ดังนั้น กลุ่มเยาวชนบ้านดอนแท่นจึงขออนุญาตใช้สถานที่คือ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน เพื่อจัดกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

 

         หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงเรียนขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                          ปลา ตัวใหญ่                       

                                                                               (เด็กหญิงปลา  ตัวใหญ่)

                                                                        นายกองค์กรนักเรียนโรงเรียนสา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: