การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕ : ๑๓๓) ให้ความหมายข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นไว้ว่า

“ข้อเท็จจริง” หมายถึง ข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริง ข้อความหรือเหตุการณ์ที่จะต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริง

“ข้อคิดเห็น” หมายถึง ความเห็น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ส่งสารที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อหา

อาจกล่าวได้ว่า

ข้อเท็จจริง นั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้

                ข้อคิดเห็น นั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้

ลักษณะของข้อเท็จจริง

๑.   มีความเป็นไปได้

๒.   มีความสมจริง

๓.   มีหลักฐานเชื่อถือได้

๔.   มีความสมเหตุสมผล

ลักษณะของข้อคิดเห็น

๑.   เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึก

๒.   เป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเน

๓.   เป็นข้อความที่แสดงการเปรียบเทียบหรืออุปมาอุปไมย

๔.   เป็นข้อความที่เป็นเป็นข้อเสนอแนะหรือเป็นความคิดของผู้พูดและผู้เขียนเอง

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง

๑.   กตเวที หมายถึง สนองคุณท่าน (พิสูจน์ได้โดยค้นความหมายจากพจนานุกรมฉบับราช

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕)

๒.  ดวงตาเป็นอวัยวะที่ทำให้มองเห็น (พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิชาการ)

๓.   ทุกคนหนีไม่พ้นความตาย (พิสูจน์ได้จากประสบการณ์)

ตัวอย่างข้อความที่เป็นข้อคิดเห็น

๑.   การปกครองในระบอบประชาธิปไตยดีทีสุด (ไม่มีข้อวินิจฉัย)

๒.   คนเรียนเก่งย่อมประสบผลสำเร็จในชีวิตเสมอ (ไม่มีข้อยืนยัน)

๓.   การรับประทานแต่ผักไม่น่าจะเป็นผลดีต่อร่างกาย(ไม่มีข้อยืนยัน)

 

 1. แฟนๆแห่ต้อนรับยิ่งใหญ่ 3 ฮีโร่ โอลิมปิก

  แก้วตรงกราบเท้า “แม่มะลิ” ลงเครื่องรับไปสดๆ 10 ล้าน น้องแต้ว – น้องเล็ก ร่วมแห่ นายกฯ ปูมอบรางวัลทันที

  คนไทยต้อนรับยิ่งใหญ่ ฮีโร่หมัดเหรียญเงิน “แก้ว พงษ์ประยูร” และทัพนักกีฬาไทยที่่คว้าเหรียญจากศึกโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่ลอนดอน มาเป็นความภาคภูมิใจให้ชาติ พ่อแม่ลูกเมียและพ่อตาแม่ยาย รวมทั้งชาวเมืองกล้วยไข่ บ้านเกิดแก้ว ที่เหมาะรถยกขบวนมารอรับครึกครื้นสนุกสนานที่สนามบินสุวรรณภูมิ “แม่มะลิ” คึกคักดีใจลูกชายทำชื่อเสียงยิ่งใหญ่ให้ชาติ ทนเสียงปี่เสียงกลองของคณะกลองยาวที่มาต้อนรับไม่ไหว สะบัดแขนรำวงป้อ “นายกฯปู อัดฉีดฮีโร่คนละ 6 ล้าน พ่อตาแก้วก็จะจัดหนักให้ทอง 5 บาท รับขวัญลูกเขยคนโปรด ขณะที่สปอนเซอร์รอคิวเลี้ยงกันเีพียบ เมียเตรียมสะบัดสากตำบักหุ่งของชอบให้แก้วกินมื้อแรก หลักจากไปตะบันหมัดแรมเดือน

  ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555

  • ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ชั้น ม.2/5

   ข้อเท็จจริง ไทยรัฐ ฉบับวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 ,โอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่ลอนดอน

   ข้อคิดเห็น เป็นความภาคภูมิใจให้ชาติ พ่อแม่ลูกเมียและพ่อตาแม่ยาย รวมทั้งชาวเมืองกล้วยไข่ บ้านเกิดแก้ว , รับขวัญลูกเขยคนโปรด
   (ทำผิดไม่ว่ากันนะครับ)

 2. อ่านข้อความข่าวแล้ว ให้นักเรียนบอกข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็น อย่างละ 2 ข้อความ

 3. ข้อเท็จจริง นั้นต้องสามารถพิสูจน์สนับสนุนยืนยันได้

  ข้อคิดเห็น นั้นไม่สามารถสนับสนุนยืนยันได้
  กัมพล ท้าวคำ
  ธนวัฒน์ สร้อยทา ม.2/3 เล

 4. 1.แก้ว พงษ์ประยูร” และทัพนักกีฬาไทยที่่คว้าเหรียญจากศึกโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่ลอนดอน มาเป็นความภาคภูมิใจให้ชาติ

 5. เป็นข้อเท็จจริงคับ (พิสูจน์ได้จากประสบการณ์)

 6. เว็บนี้มีปสะโยชน์มากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษามากๆเลย
  ###นักเรียน โรงเรียน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
  ยโสธร ค่ะ###

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: