ผลงานแต่งคำประพันธ์ 2/5

 1. ครูครฟผมอยากให้คุณครูดูว่าควรแก้ไขไหนบ้างครับในบทกอลต่อไปนี

  ธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นชีวิต พวกเราคิดผิดทำลายป่า
  เราต้องร่วมใจกันมาเพื่อรักษา หากไม่มาสิ่งแวดล้อมก็จางหาย
  จงปลูกป่ารักษาให้รุ่นลูก ถ้าพันผูกก็สุขเกษมกาย
  จะตัดไม้นำไปขายแปรแทนค้าขาย ถึงทำนายสิ่งแวดล้อมต้องท้าเรา

  ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย 2/5 เลขที่ 3

  • การตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาด้วยนะคะ
   กลอนของชัยวัฒน์ มีสัมผัสครบถ้วนของกลอนแปดถูกต้องแล้วค่ะ แต่ว่า…ยังไม่เพราะดังนี้ค่ะ
   1. วรรคแรกใช้ว่า “ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต” นะคะ
   2. วรรคที่ 2 ไม่ควรใช้คำว่า “ผิด” ซึ่งทำให้สัมผัสเลือนไปค่ะ (นับจำนวนคำให้ได้ 8 คำนะคะ)
   3. วรรคที่ 3 ไม่ควรมี คำว่า “มา” ค่ะ และคำว่า “รักษา” เปลี่ยนเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่เสียง จัตวา นะคะ
   4. วรรคที่ 4 คำสุดท้ายไม่ควรลงเสียงจัตวาค่ะ
   บทที่ 2
   5. วรรคที่ 2 คำสุดท้ายควรเป็นเสียงจัตวาค่ะ
   6. วรรคที่ 3 คำว่า “ขาย”คำแรกควรตัดออก เปลี่ยนเป็นคำอื่นค่ะ

   อย่าลืม…คำนึงถึงความหมายด้วยนะคะ ก่อนแต่งก็ต้องตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะแต่เพื่ออะไร? และวางโครงเรื่องคร่าวๆ ไว้ว่าจะแต่งเกี่ยวกับอะไร เพื่อจะได้ไม่ใช่กลอนพาไปค่ะ

   ตั้งใจปรับปรุงพัฒนาสำนวนกลอนใหม่นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้…เว้นเสียจากว่าเราจะไม่ทำ พยายามเข้าไว้ค่ะ

 2. ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ชั้น ม.2/5

  ครูครับผมเลยทำใหม่ครับถูกเปล่าครับ

  ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต เราร่วมคิดปลูกจิตพิชิตฝัน
  ต้นไม้เขียวเปล่งดอกผลักดัน ทางเขาซันเราไปหวั่นร่วมปลูก
  เราต้องช่วยรักษาดูแลป่า ห้ามใครมาทำลายเราผันผูก
  ให้ส่งทอดมาจนรุ่นของลูก เพื่อให้ถูกกระบวนการป่าเอย

  ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ชั้น ม.2/5

  • เราร่วมคิดปลูกจิตพิชิตฝัน วรรคนี้ให้สัมผัสกับคำว่าคิดแล้ว ก็ไม่ควรเอาเสียง “อิด” คือคำว่า จิต ชิต มาอีกไงคะ เดี๋ยวครูลองเปลี่ยนวรรคนี้ให้เป็น “เราร่วมคิดแผ้วทางร่วมสร้างสรรค์” เป็นไงคะ
   วรรคต่อๆไป ให้คำนึงถึงคำ ให้ได้ 8 คำนะคะ
   ต้นไม้เขียวเปล่งดอกผลักดัน วรรคนี้มีแค่ 7 คำเองค่ะ
   ทางเขาซันเราไปหวั่นร่วมปลูก วรรคนี้พิมพ์ผิดมั้ยคะ
   ทางเขาซันเราไปหวั่นร่วมปลูก วรรคนี้เป็นวรรคสุดท้ายควรลงเสียงสามัญนะคะ
   พยายามอีกนิดหนึ่งค่ะ ดีกว่าสำนวนก่อนมากๆๆๆเลยค่ะ ถ้าแก้ไขอีกครั้งคงดีขึ้นเยอะเลยค่ะ

 3. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  ครูคราฟ
  ผมจะเปลี่ยนที่ว่า ทางเขาซันเราไปหวั่นร่วมปลูก ผมจะเปลี่ยนมันก็ไม่ตรงกับวรรคต่อไปผม งง ไปหมดแล้วคราฟช่วยผมคิดหน่อยคราฟคุณครู

  • ก็ต้องปรับ ยาวลงมาถึง สัมผัสระหว่างบท แล้วก็วรรคที่ 3 4 ของบทที่ 2 น่ะค่ะ เพราะหนูไปลงคำว่าปลูกมันเป็นเสียงเอก มันไม่ควรลงนะค่ะ ลองปรับมาก่อนค่ะ นิดเดียวเองน่า ปรับคำแคนั้นครับ ปรับมันแล้วก็โพสต์มาให้ครูดูอีกทีหนึ่งค่ะ

 4. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  มาแล้วครับ

  ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต เราร่วมคิดแผ้วทางร่วมสร้างสรรค์
  ต้นไม้สีเขียวเปล่งออกผลักดัน ทางเขาซันไปตัดไม้ทำลาย
  เราควรรักษาของมีค่า ห้ามใครมาทำลายเหมือนคนร้าย
  ให้ส่งทอดมายังลูกผู้ชาย เพื่อนให้คล้ายกับคนที่รักษา

 5. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต เราร่วมคิดแผ้วทางร่วมสร้างสรรค์
  ต้นไม้สีเขียวเปล่งออกผลักดัน ทางเขาซันไปตัดไม้ทำลาย
  เราควรรักษาของมีค่า ห้ามใครมาทำลายเหมือนคนร้าย
  ให้ส่งทอดมายังลูกผู้ชาย เพื่อให้คล้ายกับคนที่รักษา

 6. 5555555555555555+ เก่งมากค่ะ สัมผัสถูกต้องหมดเลย แต่วรรคที่สองของบทที่ 2 น่ะค่ะ เปลี่ยนเป็นเสียงจัตวานะคะ เดี่๋ยวครูเปลี่ยนให้นะ แล้วผมเปลี่ยนวรรคที่ 3 นะครับไม่เพราะครับ
  “ห้ามใครมาทำให้เสื่อมสลาย”

 7. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  เย้!!!! ขอบคุณครับคุณครู

 8. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต เราร่วมคิดแผ้วทางร่วมสร้างสรรค์
  ต้นไม้สีเขียวเปล่งออกผลักดัน ทางเขาซันไปตัดไม้ทำลาย
  เราควรรักษาของมีค่า ห้ามใครมาทำลายเหมือนคนร้าย
  ให้ส่งถึงมายังมือลูกชาย เพื่อให้คล้ายกับคนที่รักษา

  ครูครับได้เปล่าคราฟ บท 2 วรรค 3

 9. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต เราร่วมคิดแผ้วทางร่วมสร้างสรรค์
  ต้นไม้สีเขียวเปล่งออกผลักดัน ทางเขาซันไปตัดไม้ทำลาย
  เราควรรักษาของมีค่า ห้ามใครทำลายให้เสื่อมสลาย
  ให้เห็นป่าคงเดิมทั้งเม็ดทราย เพื่อให้คล้ายกับคนที่รักษา

 10. วรรคที่ 2 ของบทที่ 2 ที่ครูแก้ไขให้ ผมพิมพ์ไม่ถูกนะครับ (copy and paste) “ห้ามใครมาทำให้เสื่อมสลาย”
  ความหมายไม่ได้เลยครับ ชัยวัฒน์ วรรคที่ 3 และ 4 ให้ผมเขียนใ้ห้ได้ความหมายที่ว่า “ให้ป่าไม้นีคงประโยชน์ให้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป และให้ช่วยกันรักษาธรรมชาติ” ประมาณนี้นะครับ
  วรรคที่ 3 น่าจะเป็น “ป่าไม้มีประโยชน์แสนมากมาย”……ต่อวรรคสุดท้ายใหม่ครับ พยายามบอกว่า ให้ช่วยกันรักษาไว้น่ะค่ะ

 11. ชัยวัฒน์ ธรรมไชย

  วรรคที่4ครับ คนทั้งหลายรักษาให้ลูกหลาน ครับ

 12. ชนทั้งหลายโปรดเห็นค่ารักษาเอย…………ดีกว่ามั้ยคะ 55+ ครูขอชื่นชมความพยายามนะครับ

 13. ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไชย เลขที่ 3 ชั้น ม.2/5

  ครับคุณครูแต่ผมส่งไปแล้วแล้วถ้าพรุ้งเช้านี้ครูยังไม่เก็บที่คอนโดผมจะไปเปลี่ยนครับผมก็ขอบคุณครูที่ให้คำแนะนำตลอดเวลาครับ

 14. ครับเรียบร้อยแล้วครับ

 15. ช่วย แต่ง คำประพันธ์ให้หน่อยนะคะ -เรื่องเชิดชูครูกลอนสุนทรภู่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: