งานแต่งคำประพันธ์ ม.2

ให้นักเรียนแต่งกลอนแปดคนละ  2 บท  โดยตั้งชื่อกลอนเองนะคะ   คัดลายมือด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ลงกระดาษ A4 ตกแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม   ส่งวันจันทร์ ที่ 17  กันยายน 2555

ม.2/1 แต่งในหัวข้อ  “เมืองน่านบ้านเรา”  โดยให้เลือกวรรคแรกดังนี้

สำนวนที่ 1  เมืองน่านบ้านเราแต่เก่าก่อน

สำนวนที่ 2  นครน่านเมืองงามนามเล่าขาน

ม.2/3 แต่งในหัวข้อ  “ความรัก”  โดยให้เลือกวรรคแรกดังนี้

สำนวนที่ 1  หากโลกนี้อบอวลด้วยมวลรัก

สำนวนที่ 2 ความรักคืออะไรใครรู้บ้าง

ม.2/5 แต่งในหัวข้อ  “ธรรมชาติ”  โดยให้เลือกวรรคแรกดังนี้

สำนวนที่ 1 ธรรมชาติสร้างสรรค์ปันชีวิต

สำนวนที่ 2 โลกน่าอยู่ถ้ารู้จักหมั่นรักษา

ก่อนส่งงานเป็นกระดาษ นักเรียนสามารถนำผลงานของตนเอง สอบถามครูได้ทางบล็อกนี้ได้ จะได้รับคำแนะนำ และแก้ไขผลงานให้ถูกต้อง และดียิ่งๆขึ้นค่ะ 

ตัวอย่างงาน

กลอนเรื่อง ………………………

                         ………………………………………………           …………………………………………………

          ………………………………………………………..            …………………………………………………

                       ………………………………………………           ………………………………………………….

………………………………………………………..            …………………………………………………

ประพันธโดย

ด.ญ. …………………………….เลขที่……ชั้น…….

 ส่ง… คุณครูนงคราญ   เจริญพงษ์

 1. โพสต์ บทกลอนของนักเรียน ให้ครูตรวจก่อนทำลงในกระดาษจริงๆได้นะคะ

  • เด็กหญิงนันทิกานต์ พัฒนา

   นครน่านเมืองงามนามเล่าขาน แหล่งสืบสานตำนานที่หลากหลาย
   ขอเริ่มที่ประเพณีแข่งเรือพาย ผ้าทอลายน้ำไหลใช้ของดี
   ทอดกฐินกินสลากฝากสืบสาน มีมานานเล่นสงกรานต์กันสุขี
   คนรุ่นหลังยังรักษาดั่งชีวี เมืองน่านนี้คงมีดีชั่วนิรันดร์

   คุณครู ช่วยตรวจสอบหน่อยนะค่ะ

 2. ด.ญ.สุพพัตรา ป้อฝั้น

  โลกน่าอยู่ถ้าร่วมจิตคิดรักษา รู้คุณค่าธรรมชาติที่สดใส
  สิ่งแวดล้อมต้นไม้ที่เสียไป เริ่มต้นใหม่ใส่ใจใฝ่ความดี
  ร่วมปลูกป่าอนุรักษ์พืชและสัตว์ ช่วยขจัดคนพาลให้หลบหนี
  สิ่งแวดล้อมรอบกายเราจะดี สร้างชีวีมีสุขไร้ทุกข์เอย
  ด.ญ.สุพพัตรา ป้อฝั้น ม.2/5

 3. เด็กหญิงนันทิกานต์ พัฒนา เลขที่ ๑๕ ม. ๒/๑

  นครน่านเมืองงามนามเล่าขาน แหล่วสืบสานตำนานที่หลากหลาย
  ขอเริ่มที่ประเพณีแข่งเรือพาย ผ้าทอลายน้ำไหลใช้ของดี
  ทอดกฐินกินสลากฝากสืบสาน มีมานานทานข้าวเหนียวตามวิถี
  คนรุ่นหลังยังรักษาดั่งชีวี เมืองน่านนี้คงมีดีชั่วนิรันดร์

  คุณครูค่ะ ช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: