ภาษาไทย ม.2

  1. เมื่อเราได้รับควารมรู้จากสิ่งที่เราได้ ศึกษาเเละค้นคว้าเราควร มีการจดบันทึกข้อความเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อีกมากมาย เเละอีกอย่างหนึ่งคือ ต้องรู้จักเเละเเยกเเยะ จากการอ่านเเละการฟัง ให้มีประโยชน์ต่อตัวเอง

  2. เมื่อเราได้อ่านจากแหล่งความรู้ต่างๆนั้น เพื่อให้เราได้มีความรู้มากๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และการจดบันทึกจะช่วยให้เราได้จำสิ่งที่เราอ่านได้ และความรู้เหล่านี้จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  3. เมื่อเราได้อ่านจากแหล่งความรู้ต่างๆนั้น เพื่อให้เราได้มีความรู้มากๆและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  4. เอิร์ธกนิษฐกานต์

    เมื่อเราได้อ่านแหล่งความรู้ต่างๆนั้น จะทำให้เรามีความรู้ รู้จักศึกษาอะไรได้ด้วยตนเอง จดบันทึกความรู้ที่ได้มาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน การอ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์อีกมากมายหลายอย่าง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: